09 december 2019

Formen för omsorg på obekväm tid förändras

Omsorg på obekväm tid, som idag utförs av en barnvårdare som kommer till barnet i dess hem, ska ersättas med lokalbaserad omsorg på obekväm tid från och med den 17 augusti 2020. Förändringen innebär att barnen istället samlas i en gemensam lokal på förskolan Sagan.

Omsorg på obekväm arbetstid ordnas i Tyresö för barn från 1 års ålder till och med vårterminen (skolavslutningen) det år barnet fyller 13 år. Omsorg på obekväm arbetstid kan vara aktuellt när vårdnadshavaren har sitt ordinarie arbete förlagt till tidig morgon, sen kväll, natt eller helg.

Omsorg på Sagans förskola

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i februari 2019 att nuvarande form av omsorg på obekväm tid, som utförs i hemmet, ska ersättas med lokalbaserad omsorg på obekväm tid. På nämndmötet den 27 november beslutades att omsorg på obekväm tid ska vara förlagd till Sagan, där delar av lokalerna kommer att byggas om för att passa verksamheten.

Idag bedrivs också lokalbaserad omsorg på tidiga morgnar och sena kvällar på Stimmets förskola. Även denna omsorg kommer att flyttas över till Sagans förskola.

Barnrättsperspektiv

Dagens form av omsorg på obekväm tid kommer fasas ut under en övergångsperiod och med mesta möjliga hänsyn till de familjer som har denna typ av omsorg idag.

Förändringen innebär att:

  • kommunen kan möta behovet av en dygnet-runt-öppen omsorg alla dagar på året,
  • medborgarna erbjuds en tillförlitlig service som är kvalitetssäkrad och som säkerställer både arbetsmiljöaspekter och väsentliga barnrättsaspekter,
  • Tyresö kommun kan möta upp den nya lagen om barnets rättigheter som träder i kraft den 1 januari 2020.

– En lokalbaserad verksamhet kan erbjuda såväl en trygg och säker miljö för barnen som en säker arbetsmiljö för barnvårdarna. Förändringen minskar helt enkelt risken för att barn utsätts för allvarlig kränkning i sitt eget hem. säger Ulrika Månsson, tf skolchef förskola.


Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 2 september 2020