02 december 2019

Höga och medelhöga resultat för Tyresös skolor

Ny statistik från SKR visar att Tyresös kommunala skolor har höga eller medelhöga resultat jämfört med alla Sveriges skolkommuner.

Sveriges kommuner och regioner SKR, (före detta Sveriges kommuner och landsting SKL) har nu släppt sin årliga rapport om resultaten i Sveriges skolor.

Resultaten redovisas kommun för kommun samt med en jämförelse med riket. Det ges även en indikation om kommunen placerar sig bland de 25 procent högsta, 50 procent mellersta eller 25 procent lägsta resultaten jämfört med landets övriga kommuner.

För 2019 har man valt att inte redovisa en rankinglista över Sveriges skolkommuner.

I spindeldiagrammet nedan visas resultaten från Tyresös kommunala skolor (blått) i förhållande till de 10 procent kommuner som har bäst (grönt, positiv referens) respektive sämst (rött, negativ referens) resultat, för varje nyckeltal. Siffrorna visar resultaten endast för kommunala skolor.

Spindeldiagram över skolresutltat

Bild: Kolada, RKA

– Vi vet sedan tidigare att vi har goda resultat i våra skolor, vilket är tack vare alla våra kompetenta lärare och skolledare. SKR:s siffror visar att vi också stått oss väl i jämförelse med övriga kommuner. Extra roligt är att vi ser att årskurs 6 har goda resultat, det bådar gott inför framtiden, säger Johan Ahlkvist, skolchef grundskola.

Resultat för årskurs 9

De indikatorer som mäts för årskurs 9 är genomsnittligt meritvärde, uppnådda kunskapskrav i alla ämnen och behörighet till gymnasieskolan.

SKR:s statistik visar att Tyresös kommunala skolor ligger bland de 25 procent främsta kommunerna vad gäller det genomsnittliga meritvärdet. Inom områdena uppnådda kunskapskrav och behörighet till gymnasiet ligger Tyresö kommun i mitten på skalan, det vill säga varken bland de 25 översta procenten eller bland de 25 lägsta procenten i landet.

Resultat för årskurs 6

För årskurs 6 mäts betyg i engelska, svenska och matematik.

Årets resultat för årskurs 6 i engelska och svenska ligger bland de 25 procent högsta i landet. I matematik placerar sig Tyresös kommunala årskurs 6 bland de 50 procent mellersta.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 5 december 2019