15 november 2019

Gratis blöjor i förskolan i Tyresö

Från och med den 1 januari 2020 kommer Tyresös förskolor och pedagogisk omsorg stå för barnens blöjor när de är på förskolan.

Idag får vårdnadshavarna själva ta med sig blöjor till barnen som går i förskola eller i pedagogisk omsorg i Tyresö. Från och med den 1 januari 2020 kommer förskolan att stå för blöjorna. Detta gäller både de kommunala förskolorna och pedagogiska omsorgen och de som drivs av fristående huvudmän.

- Det känns bra att vi kommer kunna erbjuda detta från och med nästa år. I och med att vi tillämpar maxtaxa, så ska blöjorna ingå i avgiften, säger Ulrika Månsson, tf skolchef förskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen har begärt extra medel för inköp av blöjor, något som barn- och utbildningsnämnden väntas fatta beslut om den 27 november.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 15 november 2019