14 oktober 2019

Surffilter i förskolan och skolan

Nätverken på alla kommunala förskolor och skolor i Tyresö omfattas av det surffilter som finns i hela kommunens nätverk. Dessutom har alla förskolor och skolor extra säkerhetsinställningar för YouTube och Google.

Surffiltret och säkerhetsinställningarna är till för att barn, elever och personal inte ska nås av olämpligt innehåll i förskolan och skolan. Olämpligt innehåll kan till exempel vara pornografi, diskriminerande innehåll och våld.

Kopplat till nätverk

Surffiltret samt säkerhetsinställningarna för YouTube och Google innebär att en enhet (dator, mobiltelefon, surfplatta eller chromebook) inte kommer visa olämpligt innehåll så länge som enheten är uppkopplad mot kommunens nätverk.

När enheten är uppkopplad mot något annat nätverk, till exempel i hemmet, är det det aktuella nätverkets eventuella filter och inställningar som styr åtkomsten till innehåll på internet.

Det är viktigt att komma ihåg att de filter som finns idag kan göra stor nytta, men att de är också trubbiga. Ett filter är därför ingen heltäckande garanti.

Trygga barn och elever

Alla barn och elever ska känna sig trygga i våra förskolor och skolor. I våra skolor pågår ständigt undervisning och samtal kring värdegrund kopplat till den digitala världen, dess möjligheter och fallgropar. Eleverna utbildas i källkritik och kritiskt tänkande. Surffilter och säkerhetsinställningar är ett komplement till detta.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 14 oktober 2019