Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här
27 september 2019

Högt meritvärde för Tyresös elever

Slutbetygen för årskurs 9 våren 2019 visar att meritvärdet för Tyresös elever ligger kvar på samma höga nivå som förra året. Behörigheten till gymnasiet har dock minskat något, visar Skolverkets officiella statistik.

- Betygsresultatet visar att det otroligt fina meritvärdet vi hade förra året inte var en slump, utan vi ligger på en stabil hög nivå. Att behörigheten till gymnasiet går ner är dock oroande och något vi inte lyckats rätta till trots insatser under året. Det är tydligt att vi behöver göra mer för att fler elever ska uppnå kunskapskraven och nå gymnasiebehörighet, säger Johan Ahlkvist, skolchef för grundskolan.


Resultat Tyresö, årskurs 9 

2017   

2018   

2019

Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen)

231,6

245

244,9

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

74,8 %

81 %

79,2 %

Andel som är behöriga till gymnasiet

84 %

89,1 %

88 %


Jämförelse med riket

Tyresös resultat ligger väl över genomsnittet i landet.


Resultat Tyresö och riket, årskurs 9 2019

Tyresö

Riket

Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen)

244,9

229,8

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

79,2 %

75,5 %

Andel som är behöriga till gymnasiet

88 %

84,3 %


Siffrorna omfattar både kommunala och fristående skolor i Tyresö.

Skolverkets pressmeddelande om betygsresultaten våren 2019länk till annan webbplats

Skolverkets officiella statistik (grundskolan, Tyresö kommun, 2019)länk till annan webbplats


Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 27 september 2019
Upp