01 april 2019

Satsning på språkutveckling i förskolan

Litet barn som tittar i en bok

Statliga bokgåvor kompletteras nu med en språkfrämjande app i Tyresö kommunala förskolor. Satsningen ska främja barnens tal- och språkutveckling.

Nu anländer de första av Statens kulturråds bokgåvor till Tyresös förskolor. Bokgåvorna, som innebär att varje förskola får välja ett antal böcker gratis, är en del i Kulturrådets uppdrag att skapa läsfrämjande insatser i förskolan.

Tyresö erbjuder språkfrämjande app

Som en extra satsning har alla kommunala förskolor i Tyresö nu tillgång till appen Ugglo. Ugglo kombinerar ljudboken och bilderboken för att utveckla barnens läsförmåga och innehåller över 1000 bilderböcker inlästa på mer än 40 språk.

Ugglo använder digital teknik för att skapa en läsupplevelse som stimulerar både barnens intresse för läsning samt tal- och språkutveckling. Ugglo Förskola innehåller fler än 1000 ljudsatta bilderböcker på drygt 40 olika språk. Vid flerspråkighet kan man använda samma bok på svenska och barnets modersmål för att utveckla det svenska språket.

Använd Ugglo hemma

Via det tvååriga avtalet får även vårdnadshavare till barn på Tyresös kommunala förskolor har möjlighet att ladda ner appen för att ta del av det stora utbudet. Appen laddas ner för App store eller i GooglePlay. Inloggningsuppgifter skickas ut från din förskola via Vklass.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 1 april 2019
Upp