08 februari 2019

Nu kontrolleras att rätt förskole- och fritidshemsavgift debiterades under 2017

Tyresö kommun genomför en avgiftskontroll av de familjer som hade barnomsorg, inklusive fritidshem, under 2017.

De inkomstuppgifter familjerna lämnat jämförs med taxerad inkomst hos Skatteverket. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller.

Om en familj har betalat för lite skickas en faktura ut på skillnaden, och om en familj har betalat för mycket görs en återbetalning. Fakturan eller återbetalningen kommer till den person i hushållet som stod på fakturan under 2017.

Brev med information samt faktura till de som debiterats en för liten avgift för 2017 skickas ut i februari.

Återbetalning till de som debiterats för mycket i avgift för 2017 sker i juni.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 8 februari 2019
Upp