28 januari 2019

Dags att besvara elev- och föräldraenkäten

Nu är det dags att besvara årets elev- och föräldraenkät. Svaren bidrar till kvalitetsutvecklingen i förskolan och skolan. Sista svarsdag är den 8 februari.

Elev- och föräldraenkäten genomförs i Tyresös förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklasser samt grundskolans årskurs 2, 5 och 8.

Syftet med enkäten är att ta reda på hur elever och vårdnadshavare uppfattar Tyresös förskolor och skolor. Svaren används för att utveckla och förbättra verksamheterna.

I enkäten får vårdnadshavare möjlighet att tycka till om verksamheten där deras barn är inskrivna. Även elever i årskurs 5 och 8 tillfrågas.

Länk till enkäten, eller en pappersversion, delades ut till vårdnadshavare i mitten av januari. Senast den 8 februari ska svaren vara inne.

Resultat i april

Enkätresultatet är klart i april. Resultatet redovisas på kommunnivå, samt för varje förskola och skola.

Skolinspektionen har egen enkät 2019

I år genomför Skolinspektionen en liknande enkät, Skolenkäten, under samma tidsperiod. Enkäten besvaras av vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan samt elever i årskurs 5, 9 och år 2 på gymnasiet.

Skolinspektionens enkätlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 28 januari 2019
Upp