06 december 2018

Tyresö klättrar i skolranking

Lärare med elever som skriver.

Foto: Håkan Lindgren

Tyresö hamnar på plats 54 av 290 kommuner i Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga ranking Öppna jämförelser grundskola. Det är en klar förbättring från förra årets plats 133, och i nivå med tidigare år.

Tyresös ranking 2015-2018

  • 2018: 54
  • 2017: 133
  • 2016: 48
  • 2015: 49

I den nationella rankingen för 2018 placerar sig Tyresö på plats 54. Av närliggande kommuner ligger Nacka på plats 6, Stockholm på plats 47 och Haninge på plats 147. Som nummer ett på rankinglistan ligger Vingåker kommun. I Stockholms län placerar sig Tyresö på plats 15 av länets 26 kommuner.

- Jag är otroligt stolt över de resultat som Tyresös elever presterar. Inom våra kommunala skolor har vi gjort en omfattande förändringsresa de senaste fyra åren där vi omorganiserat, förbättrat vårt systematiska kvalitetsarbete samt fokuserat på resultaten och att tidigt fånga upp signaler om att insatser behövs. Det ger nu resultat, säger Monika Larsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Vid en jämförelse av de tre enskilda mått som rankingen baseras på utmärker sig Tyresö främst vad gäller meritvärde, där kommunen ligger på plats 18 av 290 kommuner. För måttet "andel elever som är behöriga till gymnasiet" hamnar Tyresö på plats 54 och för måttet "andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen", på plats 58.

- Elever, lärare och skolledare i Tyresö har gjort och gör ett fantastiskt arbete. Vi kan se i våra resultatdialoger med skolorna att vi troligen kommer kunna nå fina resultat även kommande år, vilket är glädjande. Vi vet också vilka utvecklingsområden vi har, vilket är en förutsättning för att vi ska fokusera på rätt saker, säger Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan.

Rankinglistan avser både kommunala och fristående skolor i kommunen.

Om Öppna jämföreslser grundskola

Rapporten Öppna jämförelser grundskola 2018 visar att fler elever nu når behörighet till gymnasiet samt når kunskapskraven i alla ämnen på nationell nivå, jämfört med 2017. Däremot sjunker betygsresultaten i årskurs 6 på nationell nivå.

Rankingresultatet i Öppna jämförelser grundskola baseras på meritvärde, behörighet till gymnasiet och andel elever som klarar kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9. Dessa mått är sedan viktade mot ett modellberäknat värde utifrån på kommunens socioekonomiska förutsättningar. Resultatet av måtten samt viktningen ger kommunens placering i rankingen.

Öppna jämförelser ger också möjlighet till jämförelser av kommuners och fristående skolors betyg i årskurs 6 samt resultat i nationella proven i årskurs 3.

SKL har aviserat att 2018 är sista gången de presenterar en sammanvägd rankinglista för Sveriges skolkommuner.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 18 december 2018