13 juni 2018

Fortsatt hög nöjdhet med Tyresös förskolor

Barn och personal på Skrindans förskola.

Resultaten i årets föräldraenkät för förskolan ligger på samma höga nivå som föregående år. 99 procent av vårdnadshavarna i Tyresö svarar att deras barn trivs i förskolan.

Nu är resultaten från 2018 års föräldraenkät klara. Vårdnadshavarna i Tyresö anser att barnen är trygga och trivs i förskolan. Resultaten gäller både kommunala och fristående förskolor.

  • 99 procent svarar att ”Mitt barn verkar trivas i förskolan”, vilken är en ökning med 1 procentenhet från 2017.
  • 95 procent svarar att ”Mitt barn är tryggt i förskolan”, vilket är en minskning med 1 procentenhet från 2017.
  • 94 procent svarar att ”Mitt barn har kompetent personal”, vilket är en ökning med 1 procentenhet från 2017.
  • 93 procent svarar att ”Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola”, vilket är en minskning med 1 procentenhet från 2017.
  • 92 procent svarar att ”Jag kan rekommendera mitt barns förskola”, vilket är samma nivå som 2017.

- Det är väldigt positivt att vi har så här goda resultat över tid. Att vi har hög trivsel och trygghet är grundförutsättningen för hög kvalitet i förskolan, och något vi arbetar systematiskt med, säger Elisabet Schultz, verksamhetschef för förskolan.

Utvecklingsområdena för förskolan handlar främst om arbetsro, arbetet mot kränkande behandling och dokumentationen av barnens lärande.

- Arbetsro är något som varje förskola behöver se över och arbeta med systematiskt. Under hösten kommer vi lansera vår nya digitala lärplattform Vklass för förskolan. Jag är övertygad om att det kommer om att det kommer lyfta och synliggöra dokumentationen, förbättra informationen till vårdnadshavare och skapa än bättre ordning i vårt systematiska kvalitetsarbete, säger Elisabet Schultz.

Pedagogisk omsorg

Den pedagogiska omsorgen får höga resultat i årets undersökning, även om resultatet försämrats något från föregående år. Utvecklingsområdena handlar främst om dokumentation av barnens lärande.

  • 97 procent svarar att ”Mitt barn verkar trivas i verksamheten” (100 % 2017)
  • 97 procent svarar att ”Jag kan rekommendera sitt barns pedagogiska omsorg” (100 % 2017)
  • 95 procent svarar att ”Det är arbetsro i barngruppen”. (100 % 2017)

Läs mer

Varje kommunal förskolas resultat hittar du på deras respektive webbsida.

Ladda ner hela rapporten här (pdf)

 

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 13 juni 2018
Upp