11 maj 2018

Minskade statsbidrag till grundskolan

Skolverket har för 2018 beslutat att bevilja Tyresö kommun 811 500 kronor i statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik. För 2017 var motsvarande siffra 5 983 950 kronor.

Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan i Tyresö, menar att minskningen av det riktade statsbidraget innebär att skolorna behöver anpassa och effektivisera sin verksamhet.

- De riktade statsbidragens utformning och kortsiktighet gör att vi får svårt att planera vår verksamhet. Det är väldigt olyckligt, eftersom det i slutändan drabbar eleverna, säger Johan Ahlkvist.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Upp