25 april 2018

Barngruppernas storlek minskar

Barngruppernas storlek i förskolan minskar visar Skolverkets nya statistik. I genomsnitt har en avdelning i Tyresös förskolor 15,3 barn.

Skolverkets statistik, som baseras på siffror från hösten 2017, visar att Tyresös barngruppsstorlek är detsamma som genomsnittet i hela landet. För kommunerna i Stockholms län är genomsnittet 15,8 barn per grupp.

Samtidigt har personaltätheten i Tyresö ökat, från 6,2 barn per årsarbetare 2013, till 5,3 barn per årsarbetare 2017. Detta är dock något över snittet hela landet och i Stockholms län, där siffran ligger på 5,1 barn i båda fallen.

- Statistiken visar att vi är på rätt väg, vilket är glädjande. Verksamhetschef Elisabet Schultz och våra förskolechefer arbetar väldigt aktivt med lokalfrågan för att göra det möjligt att sänka barnantalet ytterligare på våra avdelningar, och det har gett resultat. Planen är att bygga om eller bygga nytt i alla våra tre kommundelar de kommande åren, säger Monika Larsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

- Jag är väldigt stolt över den positiva utvecklingen, säger Anki Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 25 april 2018
Upp