26 mars 2018

Klart med ny gemensam lärplattform

Vklass blir ny lärplattform för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning. Målet är att grundskolorna ska vara igång med Vklass från och med höstterminen 2018.

Tyresö kommun har skrivit kontrakt med Softronic som levererar lärplattformen Vklass. Vklass kommer ersätta Unikum i grundskolan från och med starten av höstterminen 2018. Förskolan, som inte har något liknande system idag, planerar komma igång med den nya lärplattformen under senhösten 2018. Gymnasiet använder redan Vklass. Vuxenutbildningen (C3L) kommer gå över från Fronter till Vklass i ett senare skede.

Förenklad kommunikation

Syftet med den nya lärplattformen är att samla all administration, såsom planering, bedömning och uppföljning av barn och elever, i ett enda användarvänligt system. Dessutom ska lärplattformen förbättra kommunikationen mellan förskolan/skolan och hemmet. Vårdnadshavarna kommer kunna följa kunskapsutvecklingen och ta del av all information från skolan via systemet. Det kommer även finnas funktioner för till exempel frånvaroregistrering och ledighetsansökan. Vklass kommer vara tillgängligt bland annat via en app för smarta telefoner.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 26 mars 2018
Upp