13 oktober 2023

Nya e-tjänster inom miljö- och hälsoskydd

Nu är det enklare för företag och privatpersoner att bland annat ansöka om avfallskompostering, att installera värmepump eller anmäla livsmedelsverksamhet. Nya e-tjänster har lanserats under året – och fler är på gång.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) är Tyresö kommuns tillsynsmyndighet för frågor som kan påverka miljön och människors hälsa. De hanterar bland annat frågor om:

 • bergvärme och andra värmepumpar
 • buller
 • eldning
 • enskilda avlopp
 • fordonstvätt
 • oljecisterner
 • radon
 • lantbrukstillsyn
 • livsmedelshantering
 • alkohol- och tobakstillsyn
 • avfall och återvinning

Under året har SMOHF infört en rad e- tjänster i sin ärendehandläggning som ett led i digitaliseringen av förbundets ärendehantering. Något som önskats länge hos kunderna.

– Genom utvecklingen av e- tjänster vill vi att det ska bli enklare för kunden att lämna in sina uppgifter till oss, och samtidigt säkerställa att korrekt information kommer med i ärendet. Det i sin tur effektiviserar vårt arbete och kunden kan få sitt beslut snabbare, säger Anna Hedlund, HR- och kommunikationsansvarig på SMOHF.

Ambitionen är att alla ärendeslag ska finnas som e- tjänster innan året är slut. Naturligtvis finns, som komplement, möjligheten att skriva ut blanketter och skicka in dem som tidigare.

E-tjänsterna finns på Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds webbplats.: Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 13 oktober 2023