21 december 2021

Halverad årlig tillsynsavgift 2021 för särskilt utsatta branscher

Vissa branscher har drabbats hårdare under pandemin. Därför halveras den årliga tillsynsavgiften 2021 för dessa branscher.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tillsammans med medlemskommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn beslutat att halvera den årliga tillsynsavgiften för 2021.

Beslutet har fattats för att stödja de branscher som drabbats särskilt hårt av de restriktioner som funnits under pandemin. Det omfattar tillsynsavgiften för alkoholtillsyn samt hälsoskyddstillsyn såsom tillfälliga boenden, hygienlokaler och idrottsanläggningar.

Om din verksamhet omfattas av beslutet har du fått information om detta via mejl eller ordinarie post.

Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 21 december 2021