Utbildning för krogpersonal den 11 och 18 oktober

Välkommen på utbildningen Ansvarsfull alkoholservering i Nynäshamn.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.smohf.se/amnesomraden/foretagare/servering-och-forsaljning-av-alkoholdrycker/utbildning-i-ansvarsfull-alkoholservering-2/