29 september 2021

Nya Etableringsforum underlättar för företagare

Det ska bli enklare för företag att kontakta kommunen och etablera sig här. Och det gäller både Tyresöföretag som vill växa och företag som kommer utifrån.

– Satsningen på Etableringsforum är ett led i kommunens arbete med att stärka företagsklimatet och få fler arbetstillfällen till Tyresö, säger Gunilla Berg, näringslivschef i Tyresö kommun.

I Svenskt Näringslivs senaste undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner får Tyresö bra betyg inom många områden, men när det gäller dialogen med kommunens beslutsfattare ger Tyresöföretagarna relativt lågt betyg.

En av tankarna med Etableringsforum är just att förbättra dialogen.

– Här får företag som vill etablera sig eller växa möjlighet att enkelt – och relativt snabbt – få träffa nyckelpersoner i kommunen för att inleda en dialog. Man ska inte behöva bollas runt mellan olika tjänstemän i kommunen för att få svar på sina frågor, säger Gunilla Berg.

Får träffa nyckelpersoner på kommunen

En företagare som bokat en mötestid hos Etableringsforum får träffa tre av kommunens nyckelpersoner samtidigt. Vid mötet deltar alltid Gunilla Berg, Anna Grönblad, chef för enheten analys och tillväxt samt översiktsplanerare Olof Johansson. De har inom sina respektive expertområden koll på vad som är på gång i kommunen och vet vad det kommer att finnas för möjligheter till företagsetableringar, nu och på sikt.

– Vi ska förmedla kommunens gemensamma syn till företagarna, så att vi inte säger olika saker – det kommer att ge tydlighet. Och eftersom vi alla sitter samlade på mötet kommer handläggningstiderna att bli kortare. Det sparar tid både för företagaren och oss, säger Olof Johansson som i sin roll som översiktsplanerare har koll på hur kommunen i stora drag vill utvecklas.

Om det behövs kan ytterligare personer delta redan i det första mötet. Om det till exempel handlar om en etablering av samhällsservice som skola eller vård- och omsorgsboende, kan tjänstepersoner som jobbar med dessa verksamheter bli inkopplade.

Kan förmedla kontakter

Det första mötet kan utmynna i olika saker beroende på vad företaget efterfrågar.

– Ett exempel är att vi kan hjälpa till att förmedla kontakt mellan företagaren och en fastighetsägare som har eller ska utveckla lokaler och som vi ser skulle kunna fungera bra med vad företaget efterfrågar, säger Olof Johansson.

I andra fall kan företagaren vara intresserade av ett markförvärv och då blir det en annan fortsatt process. Ett möte kan även leda till andra möjligheter.

Boka tid för möte med Etableringsforum

Är du företagare och vill diskutera etablering med kommunen kan du boka tid med Etableringsforum.

Det finns fasta mötestider varannan onsdag kl 13.00–14.00.

Du måste förboka mötet, enklast genom att kontakta Gunilla Berg via e-post: gunilla.berg@tyreso.se

– I mejlet beskriver du ditt företag, vad det är för yta du söker, om du vill bygga nytt eller flytta, och annat som är bra för oss att veta, säger Gunilla Berg.

– Därefter kommer vi överens om en mötestid. Antingen träffas vi på plats i kommunhuset i centrala Tyresö, eller så kan mötet ske digitalt. Välkommen att höra av dig!

Kontakt

Har du frågor kring näringslivet i Tyresö? Kontakta näringslivschef Gunilla Berg, gunilla.berg@tyreso.se

Läs mer om Tyresös placering i Svenskt Näringslivs kommunranking

Sidan publicerad av: Eva Tinnerholm
Senast uppdaterad: 4 november 2021
Upp