19 mars 2021

Fortsatt pandemistöd till Tyresös företagare

Spridningen av covid-19 har förändrat förutsättningarna för många branscher inom Tyresös näringsliv. De stödåtgärder som beslutades i mars 2020 kommer därför att förlängas ytterligare.

Beslutet om att förlänga stödet till företagare fattades i kommunstyrelsen den 9 mars 2021. Syftet är att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin för företagen i Tyresö.

– Pandemin har förändrat förutsättningarna för flera branscher inom näringslivet. Med undantag för en något bättre period under sommaren och tidiga hösten 2020 har det varit en tuff period framför allt inom besöksnäringen, den kulturella och kreativa näringen och inom tjänstesektorn. Flera restriktioner har tillkommit som har försvårat situationen ytterligare, säger Gunilla Berg, näringslivschef i Tyresö komun.

Därför förlängs vissa stödåtgärder samtidigt som insatser riktas till de branscher som är särskilt drabbade.

Dessa stödåtgärder förlängs:

 • Avgiften för livsmedelskontrollerna senareläggs till september 2021 i branscher som är särskilt utsatta av pandemin.
 • Avgiften för alkohol och tobak senareläggs till september 2021.
 • Kommunen bibehåller slopad avgift för uteserveringar och torghandel till 31 oktober 2021.
 • Fortsatt erbjudande av stärkt rådgivning och vägledning till alla företagare, genom kostnadsfri telefonjour via Nyföretagarcentrum Tyresö, Nacka och Värmdö.
 • Dialog med företag om anstånd med betalning av VA- och avfallsavgifter utan ränta till 30 september 2021.
 • Dialog om anstånd med lokalhyra med företag som hyr lokaler i kommunägda fastigheter.
 • Rabatt på hyran för företag i utsatta branscher som hyr lokal i kommunens fastigheter. (Under förutsättning att regeringen antar förslaget om hyresstöd som ska gälla mellan 1 januari till 31 mars 2021 samt särskilt drabbade branscher.)

  Uppdatering om hyresstödet:
  Regeringen beslutade den 8 april 2021 om hyresstöd till särskilt drabbade branscher. Det går att söka stöd från och med den 3 maj 2021. Sista ansökningsdag är 30 juni 2021.
  Läs mer om hyresstödet (nyhet 12 april 2021)
 • Kommunen ska sträva efter att prioritera lokala anläggningar vid bokning av kurser och konferenser. De konferenser och möten som Tyresö kommun redan bokat in på konferensanläggningar avbokas inte.

Samlad information om corona för företagare i Tyresö

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta Servicecenter

Kommunens Servicecenter kan lotsa dig som företagare rätt. Ring 08-578 291 00 eller skicka e-post till kommun@tyreso.se

Sidan publicerad av: Eva Tinnerholm
Senast uppdaterad: 12 april 2021