21 oktober 2020

Fortsatta stödåtgärder till Tyresös företagare

Spridningen av covid-19 innebär en utmaning för företagare. Därför kommer de stödåtgärder som beslutades den 27 mars 2020 att förlängas fram till och med den 31 mars 2021.

Beslutet om att förlänga stödet till företagare fattades i kommunstyrelsen den 8 oktober 2020. Syftet är att företagen i Tyresö ska få bättre förutsättningar för att klara sig igenom krisen och säkra arbetstillfällen.

Dessa stödåtgärder förlängs:

 • Inga avgifter för uteserveringar och torghandel
  Kommunen kommer inte att ta ut någon avgift för uteserveringar eller torghandel på kommunens mark.
 • Förlängt anstånd med fakturor
  För att hjälpa företag att klara likviditeten, ska företag som begär anstånd med betalning av fakturor kunna ges sex månader anstånd utan ränta. Det gäller samtliga kommunala kundfakturor, inom renhållning, VA, lokalhyra, bygglov, anmälan och tillsyn.
 • Snabbare betalning till leverantör från kommunen
  Om behovet finns kan en leverantör be om att betalningstiden kortas ned från nuvarande 30 till 20 dagar, det gäller upp till belopp om 1 000 000 kronor.
 • Förlängd tidsfrist för tillstånd och kontroll
  Företag kan få förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden, utom i akuta eller särskilt allvarliga ärenden.
 • Kommunen prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Uppskjutna tillsynsbesök
  Kommunens verksamheter skjuter på tillsynsbesök som inte är akuta eller av särskilt allvarlig karaktär.
 • Inbokade konferenser och möten avbokas inte utan skjuts framåt.

Fortsatt kostnadsfri jourhjälp

Företagare kan även få stöd via NyföretagarCentrum, ett samarbete mellan Tyresö, Nacka och Värmdö. De fortsätter med sin kostnadsfria jourhjälp till småföretagare.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta Servicecenter

Kommunens Servicecenter kan lotsa dig som företagare rätt. Ring 08-578 291 00 eller skicka e-post till kommun@tyreso.se

Samlad information om corona för företagare

Sidan publicerad av: Eva Tinnerholm
Senast uppdaterad: 21 oktober 2020