12 maj 2020

Tillfälligt sänkta hyror i utsatta branscher

Tyresö kommun ger rabatt på hyran till hyresgäster som driver verksamhet i utsatta branscher. Det blir en 50-procentig hyressänkning, och den gäller perioden 1 april till och med 30 juni.

Beslutet om tillfälligt sänkta hyror fattades av kommunstyrelsen den 5 maj. Det är en följd av regeringens beslut om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher.

Branscherna det gäller är sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter som erbjuder konsumenttjänster. Tyresö kommun har som hyresvärd hyresgäster som bedriver verksamhet inom de branscher som omfattas av möjligheten att få hyresrabatt.

Kommunstyrelsens beslut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringens beslut Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Eva Tinnerholm
Senast uppdaterad: 12 maj 2020