23 april 2020

Tyresö klättrar i företagsranking

Tyresö tar ett stort steg upp i hur nöjda företagen är med kommunens service. Nöjd kund-index har ökat från 68 till 75, vilket gör att kommunen klättrar från 146:e till 73:e plats. Den bästa placering Tyresö har haft i denna undersökning någonsin. Den har pågått mellan 2007 och 2019.

Gunilla Berg

Gunilla Berg, näringslivschef

Stort tack till alla Tyresöföretag som svarade på enkäten om vad ni tycker om kommunens service.

- Vi kan framför allt se att nöjdheten har ökat inom områdena bygglov och brand samt serveringstillstånd. Nu väntar vi in den detaljerade kommunrapporten så att vi kan analysera de olika serviceområdena för att kunna se vilka ytterligare förbättringar vi kan göra, säger Tyresö kommuns näringslivschef Gunilla Berg.

- Det här är en undersökning som fokuserar på upplevd kvalitet och hur företagen uppfattar den service de fått när de varit i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende. Svaren bidrar till underlag i arbetet med vårt förbättringsarbete som är viktigt för ett starkt lokalt näringsliv, där företagare får ett gott bemötande och god service i kommunen, säger Gunilla Berg.

Totalt deltog 188 kommuner av 290 och i topp placerade sig Trosa, Åmål och Höganäs. Bäst resultat i Stockholm hade Vaxholm, med plats 12. NKI i Sverige är 73, och även för Stockholms län ligger NKI på 73.

Läs mer om undersökningen och ta del av samtliga resultat på SKR:s webbplats: www.skr.se Länk till annan webbplats.

Många lokala företag har det tufft nu under coronapandemin och därför har kommunen tagit fram ett åtgärdspaket för att stötta dem – läs mer på www.tyreso.se/coronaforetagare Länk till annan webbplats.

Resultat Tyresö kommun

Bygglov

2019: 75 Högt
2018: 57 Lågt
2017: 46 Mycket lågt

Miljö och hälsa

2019: 71 Högt
2018: 72 Högt
2017: 67 Godkänt

Livsmedel

2019: 70 Högt
2018: 73 Högt
2017: 70 Högt

Serveringstillstånd

2019: 83 Mycket högt
2018: 78 Högt
2017: 62 Godkänt

Brand

2019: 86 Mycket högt
2018: 67 Godkänt
2017: (för få svar)

Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 29 april 2020