27 mars 2020

Åtgärdspaket för att stötta Tyresös företagare

Kommunen har beslutat om flera konkreta åtgärder för att stötta det lokala näringslivet i Tyresö. Några exempel: anstånd med fakturor, snabbare betalningar från kommunen och slopad avgift för uteserveringar.

Beslutet fattades fredagen den 27 mars 2020 av kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson med bred politisk förankring.

Åtgärderna gäller till och med slutet av september 2020.

Coronapandemin innebär att många företag har minskade inkomster och hamnat i ett ansträngt läge. Det lokala näringslivet är viktigt och därför stöttar Tyresö kommun med dessa åtgärder för att bland annat stärka företagens likviditet:

 • Inga avgifter för uteserveringar och torghandel
  Under sex månader framåt kommer kommunen inte att ta ut någon avgift för uteserveringar eller torghandel på kommunens mark. (Polisens avgift är dock kvar.)
 • Förlängt anstånd med fakturor
  För att hjälpa företag att klara likviditeten, ska företag som begär anstånd med fakturor, kunna ges sex månader anstånd utan ränta (gäller alla kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, bygglov, anmälan och tillsyn)
 • Snabbare betalning till leverantör från kommunen
  Om behovet finns kan en leverantör önska att betalningstiden kortas ner från nuvarande 30 till 20 dagar upp till belopp om 1 000 000 kronor.
 • Förlängd tidsfrist för tillstånd och kontroll
  Företag kan få förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden, utom i akuta eller särskilt allvarliga ärenden.
 • Uppskjutna tillsynsbesök
  Tillsynsbesök innebär extra nedlagd tid och avgifter för företag. Kommunens verksamheter skjuter därför på tillsynsbesök som inte är akuta eller av särskilt allvarlig karaktär. Kommunen prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Konferenser och möten som kommunen har bokat för att ha i företags lokaler i kommunen avbokas inte utan skjuts framåt.

Förutom detta stödpaket finns även:

 • Företag i utsatta branscher som hyr lokaler av kommunens bostadsbolag, Tyresö Bostäder, får 50 procent rabatt på hyran i tre månader.
 • NyföretagarCentrum, ett samarbete mellan Tyresö, Nacka och Värmdö, har startat en kostnadsfri jourhjälp till småföretagare.


Stödåtgärderna gäller från och med den 27 mars 2020 och baseras på önskemål från Tyresös företagare, bland annat 75 redan inkomna svar på enkät, och vad Sveriges kommuner och Regioner anger om kommuners möjlighet att stödja företag.

Dessa åtgärder är en start. Fler stödåtgärder kan behövas. Kommunstyrelsen kommer därför att fortsätta arbetet med att hitta eventuella ytterligare åtgärder.

Samlad information om corona för företagarelänk till annan webbplats

Kommunens Servicecenter är uppdaterad om situationen för att kunna lotsa företagare rätt, ring 08-578 291 00 eller skicka e-post till kommun@tyreso.se

Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 27 augusti 2020
Upp