25 mars 2020

Enkät till Tyresös företagare

Hur påverkar coronaviruset verksamheten i ditt företag? Svara på en kort enkät och hjälp kommunen att ta reda på hur du som företagare ser på risker och möjligheter. OBS! Enkäten stängdes den 30 april 2020.

Med anledning av coronaviruset arbetar kommunen med att ta fram konkreta åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Som en del i detta arbete genomför vi en företagarenkät för att få en bild av hur Tyresös företagare ser på sin situation både på kort och lång sikt.

Svaren behandlas anonymt. Sista dag att svara på enkäten är 30 april, men vi tar del av alla inkomna svar fortlöpande.

Här kan du som är företagare svara på enkätenlänk till annan webbplats

Har du frågor om enkäten?

Kontakta Gunilla Berg, näringslivschef i Tyresö kommun, gunilla.berg@tyreso.se

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 maj 2020
Upp