11 januari 2018

Södertörnskommunerna har mer än halverat utsläppen

Södertörnskommunerna har halverat antalet varuleveranser till de kommunala verksamheterna. Koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar har därmed minskats med 70 procent! Detta framkommer i en färsk rapport från Svenska Miljöinstitutet.

"Samordnad varudistribution" är ett samarbete mellan åtta Södertörnskommuner. Resultatet av den första fasen har nu presenterats i IVL Svenska Miljöinstitutets rapport "Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner". Rapporten är genomförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansierad av Energimyndigheten.

Utvärderingen visar att samordningen av kommunernas varudistribution redan nu i en första fas har gett flera bra resultat. Utsläppen av koldioxid och kväveoxider har minskat med drygt 70 procent.

Krav på bilarna och ökade möjligheter för lokala leverantörer

Ett viktigt bidrag till minskningen är att kommunerna i sin upphandling har ställt krav på biodrivmedel och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar. Den samordnade varudistributionen ger också ökade möjligheter för lokala leverantörer att delta i kommunala upphandlingar. Nu krävs ingen egen distributionslösning utan godset kan enkelt samlastas med övriga varor. Hittills har den samordnade varudistributionen halverat antalet leveranser till kommunernas verksamheter.

Södertörnskommunerna går nu vidare och kopplar på allt fler leverantörer och den fulla effekten av samordnad varudistribution kan avgöras först om några år. Den samordnade varudistributionen är också en viktig del av Södertörnsmodellen - en innovativ organisationsform för att skapa en ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling på hela Södertörn.

Bakgrund

Att minska utsläppen från trafiken är en av de stora utmaningarna för Stockholmsregionen och även för Sverige som helhet. För att nå målet i klimatlagen för år 2030 om att utsläppen från de inhemska transporterna ska minska med 70 procent behöver alla samhällsaktörer hjälpas åt. Den samordnade varudistributionen är ett led i arbetet med att minska utsläppen.

Ladda ner rapporten härlänk till annan webbplats

Pressmeddelande från IVLlänk till annan webbplats

Så genomfördes utvärderingen

Utvärderingen har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansierats av Energimyndigheten genom Länsstyrelsen i Stockholms län och i samarbete med Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun) samt Widrikssons Åkeri AB. 

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Upp