02 juli 2024

Ny avfallstaxa för år 2025 antagen

Ny avfallstaxa för år 2025 antagen i kommunfullmäktige 23 maj.

Taxan har justerats med sju procents höjning av samtliga avfallstjänster med anledning av:

  • Ökade driftskostnader i samband med högre anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen år 2025.
  • Ökade driftskostnader i och med implementering för närsortering av matavfall och förpackningar för samtliga hushåll i Tyresö inför år 2026.
  • Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar.

Avfallstaxa 2025 i pdf , 673.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutsprotokoll i Insyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 juli 2024