13 juni 2024

Se upp med främmande invasiva växter

Nu blommar det vackert i natur och trädgårdar. Men har du koll på att några av våra vanligaste växter, som blomsterlupin, räknas som en invasiv art? De kan orsaka stor skada och får därför inte läggas i trädgårdskärlet eller i komposten.

Lupin

Invasiva främmande växtsorter påverkar våra ekosystem, hotar den biologiska mångfalden och kan orsaka stora ekonomiska skador. Det är mycket viktigt att de hanteras på rätt sätt för att förhindra spridning.

Får aldrig slängas i trädgårdsavfallet eller i komposten

Främmande invasiva växter får aldrig sorteras som trädgårdsavfall. Invasiva växter sprider sig lätt via fröer eller rotskott och ska därför förpackas i tätförslutna soppåsar. Invasiva växtarter hör inte hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan frön och växtdelar får istället hjälp att spridas när du sedan använder kompostjorden. Av samma anledning ska man inte slänga avfall från invasiva växter i fraktion för trädgårdsavfall på kretsloppscentralen.

Så här gör du med invasiva växter:

  • Små mängder kan du lägga i en plastpåse som du försluter väl och slänger som restavfall.
  • Du kan lägga växtavfall från invasiva växter i en plastsäck med vatten så att de ruttnar.
  • Har du stora mängder avfall från invasiva arter, packa det i plastsäckar som du försluter väl. På kretsloppscentralen kan privatpersoner lämna invasiva växter i separata kärl med orangea lock. Du hittar dem vid container för brännbart.

Vanliga främmande invasiva växter

Några av de främmande vanligaste invasiva växterna att hålla kolla på är blomsterlupin, vresros, kanadensiskt gullris, jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla, parkslide och tromsöloka.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du lära dig mer om vanliga invasiva växer och se bild på dessa. Det är även till Naturvårdsverket som du ska rapportera in invasiva växter och var de växer.

Vanligaste invasiva främmande arter du kan stöta på Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 juni 2024