05 mars 2024

Samråd för ombyggnad av Gudöbroleden

Trafikverket planerar för att bygga om och förbättra gång- och cykelvägen samt busskörfälten längs Gudöbroleden genom Haninge, Tyresö och Stockholm. Samråd pågår till och med 24 april.

Cykelväg, längs med bilväg där buss kommer åkande.

Foto: Trafikverket

För en säkrare och smidigare gång-, cykel- och kollektivtrafik planerar Trafikverket flera åtgärder längs Gudöbroleden (väg 260). Bland annat att:

  • förbättra flera delar av gång- och cykelvägen
  • bygga ny gång- och cykelväg mellan Skrubba Malmväg och trafikplats Skrubba
  • bygga nytt kollektivtrafikkörfält.

Samråd 14 mars

Allmänhet och berörda fastighetsägare är välkomna till samråd där Trafikverket berättar om projektet och samlar in synpunkter.

Datum: torsdag 14 mars 2024

Tid: klockan 18–20

Plats: Tyresö Gymnasium (lokal Aulan), Farmarstigen 7, Tyresö

På samrådet informerar Trafikverket bland annat om:

  • förslag till ombyggnad och nybyggnad
  • vägplanens formella handläggning

Samrådshandlingar

Perioden för samråd pågår 14 mars – 24 april. Underlag och samrådshandling finns hos Trafikverket. Länk till annan webbplats.

Samråd med kommunen

Tyresö kommun samråder med Trafikverket via enskilda samrådsmöten. Kommunen och andra berörda parter har möjlighet att bidra med kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Till exempel kan kommunen tycka till om påverkan på miljö, omgivning och kommunens anläggningar.

Viktigt cykelstråk som binder ihop kommunerna

Gudöbroleden är ett utpekat regionalt cykelstråk i Stockholms län, men vägen når inte upp till den standard som krävs på grund av trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem. Dessutom är leden en viktig väg för kollektivtrafik och Trafikverket vill därför även förbättra för busstrafiken, bland annat genom att anpassa trafiksignalerna för bussar.

Mer information finns på trafikverket.se/gudobroleden Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: trafik@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2024