02 januari 2024

Matavfallsinsamling i Tyresö

Den 1 januari 2024 infördes obligatorisk matavfallsinsamling i Sverige. Tyresö kommun har beviljats dispens för att implementera kravet senast år 2026.

Tyresö kommun får ytterligare två år på sig att införa obligatorisk matavfallsinsamling för att ha möjlighet att samordna detta med kommande hemsortering av förpackningar.

Senast 31 december 2026 ska hemsortering (fastighetsnära insamling) av förpackningsavfall vara infört.

– Att Tyresö kommun har beviljats dispens gör att vi kan skapa samordningseffekter med kärl som är anpassade både för matavfallsinsamling och förpackningar, berättar Johanna Östhem, enhetschef på avfall och kretslopp i Tyresö kommun.

Även om det inte är krav på matavfallsinsamling uppmuntrar vi alla att ansöka om matavfallsinsamling redan nu i vår e-tjänst så att övergången blir smidig inför att det blir ett lagkrav även i Tyresö.

Läs mer om matavfallsinsamling

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 januari 2024