27 november 2023

Underlätta för avfallshämtarna i vinter

Nu har det blivit vinter och minusgrader som kan orsaka problem vid avfallshämtningen. Detta innebär att det kan ta längre tid än vanligt innan du får ditt avfall hämtat, vi ber därför om överseende. Som småhusägare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och verksamheter kan ni hjälpa till med några konkreta saker för att underlätta för våra avfallshämtare.

Ett litet barn kastar lyckligt snö upp i luften en solig vinterdag.

Småhus/villaägare

 • Ta bort snö från locket inför tömning och se till att det är fritt från snö minst 60 cm runt om kärlet.
 • Ställ kärlet så att det är åtkomligt för avfallsbilen. Inte ute på gatan så att det står i vägen för snöröjning och postdistribution eller mitt på trottoaren så att det är i vägen för dem som använder trottoaren.
 • Temperaturskillnader kan också göra att avfallet fryser fast, se därför till att lossa på påsarna i kärlen inför tömning, detta kan du göra med ett kvastskaft eller liknade.
 • För att undvika att matavfallet fryser fast är det viktigt att ställa fram kärlet för tömning ofta även om det ligger få matavfallspåsar i. Tänk även på att låta matresterna rinna av innan de läggs i påsen och vik ihop påsen ordentligt innan du lägger den i kärlet. Om påsen är fuktig kan du lägga den ute i någon timme så den hinner frysa innan du lägger den i kärlet.
 • Har du slamtömning, är det viktigt att det är skottat och sandat där slambilen stannar och fram till din anläggning. Anläggningen ska också vara väl uppmärkt så att chauffören hittar fram.
 • Låt avfallskärlet stå kvar till det har tömts.

Hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och verksamheter

 • Skotta och halkbekämpa hämtvägen inför tömning så att kärlen kan rullas till avfallsbilen.
 • Se till att dörrar till avfallsutrymmen går att öppna.
 • Ta bort snön på locket på kärl som står utomhus.
 • För att undvika att matavfallet fryser fast: låt matavfallet rinna av innan det läggs i påsen och vik ihop matavfallspåsar ordentligt innan de läggs i kärlet.
 • Om påsarna har frusit fast i kärlet är det fastighetsägarens/verksamhetens ansvar att ta loss dem. Se därför till att lossa påsarna före tömning genom att till exempel stöta ett kvastskaft mot dem eller skaka på kärlet.
 • Om matavfall i storsäck fryser fast, eller för att förebygga att det gör det, kan kärlet exempelvis rullas in i rumstemperatur innan tömning så att matavfallet kan tina. Tänk på att kärlet behöver stå på plats från 06.00 på tömningsdagen.
 • Står kärl i miljörum behöver fönster vara stängda så inte avfall fryser fast i kärlen.

Utebliven hämtning

Har du inte fått ditt avfall hämtat, se aktuella driftstörningar. Kontakta Servicecenter om du inte ser några driftstörningar i ditt område redan dagen efter din hämtningsdag.

Se aktuella driftstörningar och pågående arbeten

Avfallshämtning vid snö och halt väglag

Vintervädret kan ställa till det för de som ska tömma ditt kärl eller din slamanläggning. Detta betyder att det kan ta längre tid än vanligt innan du får ditt avfall hämtat, och vi ber därför om ditt överseende.

Varför är det svårt för avfallsfordon, när andra bilar kommer fram?

Förutom att fordonet som hämtar ditt avfall är tyngre än en vanlig bil, så innefattar tömningen av kärl moment där fordonet måste stanna vid varje kärl för att tömma det och att bilen ofta inte kan köra i de spår som eventuellt redan finns då bilen måste hålla ett visst avstånd till kärlet. Chauffören ansvarar för att göra en bedömning om vägen är farbar eller inte, då säkerheten är prioriterad kan chauffören avvakta med hämtningen för att göra ett nytt försök senare.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 november 2023