07 november 2023

Tyresö rankad som femte bästa arkitekturkommunen i landet

Tyresö uppmärksammas för arbetet med att bygga hållbara och väl gestaltade livsmiljöer för medborgarna. I år klättrar vi två placeringar på listan Årets arkitekturkommun.

Tyresö hamnar i år på plats 5 av 290 kommuner och placerar sig även högst upp bland kommunerna i Stockholmsområdet. Flera år i rad har Tyresö legat i topp 20 på listan.

Fasader på flerfamiljshus.

Norra Tyresö centrum.

Det är branschorganisationen Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund som ger utmärkelsen till den kommun som bäst lyckas kombinera bostadsförsörjning med goda villkor för att utveckla en attraktiv och hållbar arkitektur.

My Wistedt, strategisk arkitekt på Tyresö kommun, tycker det är väldigt roligt att Tyresö klättrar och än en gång placerar sig högt på listan. Hon tror det fina betyget bland annat beror på en tydlig process och en långsiktig strategi:

– Vi har en tydlig process som skapar bra förutsättningar för att utveckla projekten med gemensamma mål för kvalitet och hållbarhet. Och med vår strategi för en väl gestaltad livsmiljö har vi bra stöd för dialog om arkitektur genom alla skeden: från tidiga skeden, genom detaljplan och bygglov till uppföljning av de färdiga projekten.

För att placera sig högt på listan krävs att kommunen har ett gott samarbete med arkitekter och arbetar strategiskt med bostadsförsörjning och hållbarhet. Här värderas bland annat vår förmåga att planera bostadsbyggandet i relation till befolkningsutvecklingen och hur väl planerna genomförs. Utmärkelsen bygger på en poängsättning utifrån två olika index baserade på enkätsvar och offentlig statistik.

Tyresö kommuns planchef Örjan Lindbeck är glad att kommunens inriktning på hållbarhet uppmärksammas:

– Bra arkitektur är direkt kopplat till mycket av kommunens hållbarhetsarbete och vi tycker att de arkitekter som jobbar med oss är duktiga på att hitta de synergieffekterna. Vårt mål är att uppmuntra och bidra till att hitta bra, hållbara arkitekturlösningar och det finns mycket kreativitet och engagemang inom vår organisation.

Han lyfter också vad han tror är anledningen till att vi har ett gott samarbetsklimat och ett högt genomförande av våra planer:

– Vi har en flexibel modell i Tyresö, där vi kan anpassa oss efter förändrade förutsättningar, både i omvärlden och för Tyresöbor, byggaktörer och arkitekter.

Karlstad kommun toppar listan för fjärde året i rad, Borås och Landskrona följer tätt därefter.

Sveriges arkitekter om Årets arkitekturkommun Länk till annan webbplats.


Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 november 2023