17 oktober 2023

Tyresö välkomnar fler foodtrucks

Nu har det blivit enklare för mobila måltidsförsäljningsställen, så kallade foodtrucks, att sälja färdiga måltider på Tyresös gator. Ett nytt slags tillstånd ger företag möjlighet att parkera och sälja på många fler platser inom kommunen, och de kan på så vis bidra till en mer levande och aktiv stadsmiljö.

Person beställer mat från person i foodtruck.

Kommunen har sedan tidigare ett fåtal utpekade platser för kommersiell handel på allmän plats. Nu är det även möjligt för foodtrucks att söka nyttoparkeringstillstånd för verksamhet inom kommunen. Tillståndet ger företag möjlighet att ställa upp sitt fordon för måltidsförsäljning på kommunens vägar där parkering är tillåten.

– Det känns bra utifrån flera aspekter att ta detta beslut. Tyresöborna kommer kunna få tillgång till ett större utbud av färdiglagad mat. Vi gynnar också företagare som vill etablera sig och expandera. Det här är ett beslut som kommer att gynna Tyresöborna, företagsklimatet och Tyresö kommun, sa kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) när beslutet fattades.

I Tyresö kommuns villkor för tillståndet framgår att en foodtruck får stå uppställd i upp till fyra timmar på plats där parkering är tillåten. Parkeringen får inte hindra eller försvåra snöröjning, renhållning eller annat vägarbete och inte heller hindra framkomligheten eller utgöra fara för ordning och säkerhet i trafiken. Tillståndet gäller alla dagar mellan klockan 07 och 22.

Läs mer om hur du söker tillstånd

Sidan publicerad av: kommun@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 oktober 2023