17 maj 2023

Så tar vi hand om plasten

Allt för mycket plast går till förbränning, men mycket tas också om hand och blir till ny råvara. Därför är det viktigt att slänga den på rätt ställe.

Den senaste tiden har media uppmärksammat vad som sker med plast som slängs på kretsloppscentraler i svenska kommuner. På grund av att det finns så många olika typer av plast, och att det därför är svårt och kostsamt att sortera ut det som går att göra till nya plast, går mycket av plasten till energiåtervinning. Det betyder att den bränns och att energin tas till vara i till exempel fjärrvärmeverk.

Hur tar vi hand om plasten i Tyresö?

Separat insamling av plast på kretsloppscentralen i Petterboda har funnits sedan 2019. Mängden insamlad plast har ökat från 96 ton under 2021 till 103 ton 2022. Att samla in plasten är det viktigaste för att ha möjlighet till materialåtervinning och utvecklingen av teknik för återvinning går hela tiden framåt.

– I Tyresö har vi bytt ut containern för plast på kretsloppscentralen till en mindre container. På så viss kan personalen aktivt sortera bort saker som inte lämpar sig för återvinning. Vi skickar hårdplast till materialåtervinning och personalen på kretsloppscentralen har utbildats i vad som är möjligt att återvinna och vad som bör sorteras bort, berättar Johanna Östhem, enhetschef avfall och kretslopp på Tyresö kommun.

Fortfarande går för mycket plast till förbränning, vilket orsakar stora koldioxidutsläpp, och tyvärr är det fortfarande billigare att producera plast av jungfruligt material än av återvunnen plast. Inom några år väntas dock lagkrav på hur stor andel av plast i produkter som måste vara återvunnen. Senast 2025 ska dryckesflaskor av PET till exempel innehålla minst 25 procent återvunnen plast. Men något av det viktigaste vi kan göra är att minska konsumtionen av plast.

plast symboler

Skillnad på produkt och förpackning

Plastförpackningar från produkter och matvaror är som regel tillverkade av återvinningsbar plast. Därför är det viktigt att lämna förpackningar på miljöstationen och panta pet-flaskor, så att de kan bli till ny råvara. Sådant som inte är förpackningar ska inte lämnas på återvinningsstationen. Fortsätt att lämna övrig plast till kretsloppscentralen så kan så mycket som möjligt tas tillvara på bästa sätt!

Osäker på hur du ska sortera? Ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 17 maj 2023