02 maj 2023

Ny kraft till eken

Den stora eken vid cykelstället nedanför Töresjövägens busshållplats mår dåligt. Vi genomför därför en så kallad rotluftning på trädet i förhoppning om att ge trädet ny kraft och ork att ta hand om sig själv. Arbetet påbörjas vecka 19, den 8 maj 2023.

Efter rotluftningen ställer vi stora stenar runt om kring eken för att förhindra att bilar kör eller parkerar för nära trädet. Tunga fordon pressar samman marken vilket gör den hård och då tränger inte syre och vatten ner till rötterna.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 2 maj 2023