16 december 2022

Fimpen är Tyresös vanligaste skräp

Resultatet av årets skräpmätning som genomfördes i sommar visar att fimpen är det skräp som oftast slängs på marken. Utöver fimpen är snus och godis- och glassförpackningar det vanligaste skräpet.

Skräpmätning Tyresö

Under tre veckor i sommar genomfördes skräpmätningar i Tyresö centrum och på Albybadet. Mätningarna genomfördes av tre feriearbetande ungdomar och en arbetsledare. Syftet var att följa upp hur mycket skräp som slängs på marken, var skräpet samlas och vad som slängs. Mätningen genomfördes i samarbete med Håll Sverige Rent och med metoder framtagna av Statistiska centralbyrån.

Fimp som plockas upp

Fimpen det vanligaste skräpet

Mätningen i Tyresö visar att fimpen är det vanligaste skräpet. I snitt hittades 3,5 fimp per 10 kvadratmeter. Sammanlagt hittades 40 687 fimpar i centrala Tyresö.

De tre vanligaste skräpsorterna var fimpar, snus och plast. Även take away-förpackningar står för mycket av nedskräpningen.

Fimpar på marken slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och vidare ut till våra badsjöar och havet. De har stor negativ påverkan för djur och natur eftersom fimpar innehåller farliga ämnen som bland annat kadmium. Dessutom är filtren gjorda av plast som inte bryts ned i naturen.

Varför görs skräpmätningar i Tyresö?

- Vi mäter skräp för att kunna följa upp nedskräpningen över tid. Information om vad som slängs var och hur mycket hjälper oss att planera rätt åtgärder. Även om det är olagligt att slänga fimpar och skräp på marken sedan 1 januari 2022 så ser vi tyvärr att många gör det ändå, berättar Ester Östin, enhetschef på Park och natur.

Kommunen fortsätter nu arbetet med att sätta in ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet med minskad medskräpning för ett rent och tryggt Tyresö.

Skräpmätningarna görs även för att följa upp målet om minskad nedskräpning i kommunens avfallsplan.

Mål om minskad nedskräpning hittar du här (länk till avfallsplanen)

Läs mer om hur skräpmätningen genomfördes (länk till nyhet 27 juli)

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 juni 2023