24 november 2022

Försenad avfallshämtning

Just nu är det stora förseningar i mat- och restavfallshämtningen i hela Tyresö på grund av rådande vinterväglag.

Avvakta gärna med att ställa fram ditt kärl till nästa vecka om du har möjlighet att vänta med hämtning. Se till att ditt kärl/miljörum/behållare är framkomligt från snö. Låt ditt kärl stå framme tills dess att det blivit tömt.

Uppdatering: Hämtning kommer att ske onsdag-söndag.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 november 2022