10 oktober 2022

Telefonundersökning på uppdrag av kommunen

Det genomförs just nu en telefonundersökning som riktar sig till personer över 50 år som bor i Tyresö kommun. Undersökningen handlar om hur målgruppen ser på sin boendesituation.

Ungefär 750 personer över 50 år som bor i Tyresö blir just nu uppringda av ett undersökningsföretag som kommunen anlitat. Undersökningen har pågått i ett par veckor och kommer pågå under oktober och eventuellt en liten bit in i november.

Företaget som genomför udersökningen heter PFM Research, och hela undersökningen genomförs från telefonnummer 073-702 85 31.

Planerar för bostäder

Kommunen arbetar löpande med strategier och insatser för bostadsförsörjning, det vill säga planering kring behovet av bostäder för våra medborgare. Därför gör vi nu en studie bland invånare som fyllt 50 år för att få en bättre bild av hur dessa hushåll upplever sin bostadssituation, och hur de tänker sig sitt boende i framtiden. Vi hoppas att så många som möjligt vill svara så att kommunen på bästa möjliga sätt kan planera bostäder för framtiden.

Lämna inte ut personuppgifter

Kommunen samlar inte in personuppgifter via telefonundersökningar. Lämna aldrig ut uppgifter så som personnummer, bank-id, betalkortsuppgifter eller liknande via telefon.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 10 oktober 2022