25 augusti 2022

Låg vattennivå i Albysjön

Tyresö kommun har uppmärksammat att vattennivån i Albysjön just nu är mycket låg.

Enligt information från Länsstyrelsen i Stockholms län har den låga vattennivån i Albysjön orsakats av ett tekniskt fel i Uddby kraftstation. Detta har lett till att nivån i sjön sjunkit under den tillståndsgivna sänkningsgränsen. Vattennivån kommer att återställas, det kan dock ta lite tid eftersom det just nu är låga flöden i Tyresåns vattensystem.

För mer information, kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län (som är tillsynsmyndigheten för kraftverket) på stockholm@lansstyrelsen.se eller på tel 010-223 10 00.

Sidan publicerad av: Marielle Landell
Senast uppdaterad: 25 augusti 2022