29 juli 2022

Upprustning av busstorget i centrum

I augusti startar arbetena med att göra busstorget i Tyresö centrum snyggare och trivsammare. Markytorna där bussarna kör ska repareras och det lilla torget framför Pressbyrån ska få torgkänsla med bänkar att sitta på.

Det lilla torget kommer att bli mer inbjudande tack vare bänkar längs med muren och en sittbänk mitt på torget. Det ska också placeras ut urnor med blommande växter.

Markarbeten startar 1 augusti

Arbetena har redan påbörjats så smått med armaturuppsättning men reparationen av markbeläggningen startar den 1 augusti.

Asfaltering och markarbeten ska bara göras där bussarna kör och vid den blomsterplantering som finns vid busstorget. Arbetena förväntas inte påverka bussresenärer och linjetrafik i någon större utsträckning. Arbetena sker framför allt kvälls- och nattetid för att minimera störningar i busstrafiken.

Utöver det som redan nämnts kommer följande att hända på och kring busstorget:

  • Nedtagning av döda träd på busstorget.
  • Ny belysning.
  • Uppfräschning av vegetation.
  • Uppfräschning och målning av handledare och staket.
  • Målning av gångtunnel.

Arbetet med busstorget kommer att pågå hela augusti, och även en bit in på hösten då ljuskällor och ytterligare några armaturer ska bytas ut.

Sidan publicerad av: Eva Tinnerholm
Senast uppdaterad: 29 juli 2022