27 juli 2022

Nu undersöker vi hur mycket skräp som finns i Tyresö

Hur mycket skräp slängs det på marken i Tyresö? Under tre veckor i sommar genomför vi en skräpmätning i Tyresö för att ta reda på var det är mest nedskräpat, hur mycket det är, och vad det är som slängs.

Skräpmärning i Tyresö

Skräp på marken skadar djur och natur och bidrar till en otrevlig och otrygg upplevelse av närmiljön. Det orsakar också stora kostnader för att städa upp. Att minska nedskräpningen är ett av målen i kommunens avfallsplan. För att kunna sätta in rätt åtgärder, och följa upp effekten av dem, kartläggs nedskräpningen genom skräpmätningar. Den första mätningen gjordes 2021 i Fornuddsparken och i år utförs mätningarna i centrumområdet och vid Albybadet.

200 mätpunkter i centrumområdet

Mätningen utförs av feriejobbande ungdomar i kommunen. De jobbar enligt en beprövad metod som har tagits fram av organisationen Håll Sverige rent tillsammans med Statistiska centralbyrån och Statisticon. I tre veckor räknas och kategoriseras skräpet på 200 slumpmässigt utvalda mätpunkter i centrumområdet på trottoarer samt gång- och cykelbanor. Vid varje punkt mäts en yta upp på fem gånger fem meter och skräpet kategoriseras och räknas. För att säkerställa att mätningen ger en rättvis bild av nedskräpningen och inte påverkas av till exempel om området nyss har städats eller inte, betas mätpunkterna av efter ett särskilt schema.

Skräpmätning

Skräpmätning i Alby

Mycket av skräpet på land kan blåsa ut till våra vattendrag, så det är extra viktigt att stränder hålls rena från skräp. Feriejobbarna mäter därför även skräpet på en cirka 2 000 kvadratmeter stor yta längs stranden i Alby varje vardag under de tre veckorna. Allt skräp kategoriseras och registreras för att ta reda på vad som slängs på stranden.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 augusti 2022