22 juni 2022

Satsning på prunkande Tyresö

Kommunen har 2022 satsat på att erbjuda alla kommunala verksamheter möjlighet att odla - såväl förskolor, som skolor och boenden. Förskolan Loket är en av många förskolor i Tyresö där både barn och plantor får utrymme att växa.

Barn och vuxen sätter planta i pallkrage.

Marie Åkesdotter och barn på Loket planterade gurka vid vårens invigning av förskolans nya pallkragar.

Kommunens feriearbetande sommarredaktion har besökt förskolan Loket för att se hur de tagit sig an möjligheten att odla. Så här skriver de:

Förskolan Loket har sedan en tid tillbaka arbetat med ett odlingsprojekt där barnen planterar egna grönsaker och plantor. Odlingarna sker i samarbete med Green Flag och kommunens parkenhet, som har försett Loket och andra verksamheter med pallkragar, jord och frön.

Åza Norén vid prunkande pallkragar.

Åza Norén

Intresse av odling

Varför projektet startade var tack vare intresset hos pedagogerna och deras vilja att lära barnen mer om odling. I dagsläget odlar de allt möjligt, bland annat solrosor, majs och tomater.

– Gå loss, testa och se vad som händer. Man ska inte tänka på att bli självförsörjande. Man ska ha roligt och äta av det man odlat, säger Åza Norén som är pedagog på Loket.

Framtidsplaner

Förskolan har sedan vintern planterat inomhus och barnen har visat stort engagemang genom att så frön och läst böcker om odling. Barnen tycker att detta projekt är varit väldigt roligt. Att barnen varit involverade har gett pedagogerna på förskolan tankar om hur man kan utöka odlingen.

– Vi kommer absolut att fortsätta med detta i framtiden. Den trädgården vi har nu har vi precis byggt klart. Vi på förskolan tänker redan nu på hur vi kan utöka odlingen till nästa år, säger Åza.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 december 2022