02 juni 2022

Slänger du rätt i din soppåse?

Den senaste analysen av Tyresöhushållens restavfall visar att en dryg tredjedel är rättsorterat avfall. Förpackningar och matavfall är det som oftast sorteras fel.

I Tyresö har vi som mål att halvera mängden matsvinn, bli bättre på att sortera ut våra förpackningar och matavfall samt minska den totala mängden avfall. För att följa upp målen görs en så kallad plockanalys var tredje år för att se vad som slängs i Tyresöbornas soppåsar. I vintras undersöktes matavfallspåsarna och därefter var det restavfallets tur.

Plockanalysen genomfördes i fem områden: Hanviken, Bollmora, Tyresö centrum, Trollbäcken och Krusboda. Såväl flerbostadshus som villa- och radhusområden undersöktes och totalt analyserades ett halvt ton avfall från varje område. Både hushåll med och utan matavfallsinsamling ingick i undersökningen.

Rätt sorterat ger mindre restavfall

I den genomsnittliga restavfallspåsen var en dryg tredjedel rättsorterat restavfall. Merparten av det övriga innehållet var förpackningar samt matavfall och matsvinn. Kommunens mål är att minska mängden restavfall och matavfall med 25 procent till år 2025, jämfört med 2015.

– Det är ett mål som vi absolut skulle kunna nå genom att i högre grad sortera ut förpackningar och matavfall. Sorteras avfallet rätt kan förpackningsmaterial återvinnas och matavfall bli biogas och biogödsel, säger Jenny Schelin, avfallsstrateg på Tyresö kommun.

avfallspåse

Genomsnittlig restavfallspåse i Tyresö.

Vid en plockanalys samlas mat- och restavfall in från utvalda områden. Avfallet levereras till en anläggning där det delas in i mindre delprover som skickas till labb för analys. På labbet sprättas påsarna upp och innehållet vägs, analyseras och sorteras i minst 23 olika avfallstyper. Totalt analyseras 500 kilo avfall från varje område.

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall? Ta hjälp av sorteringsguiden!

Till sorteringsguiden

Matsvinn ska halveras

En stor del av den mat som slängs i både restavfallspåsen och matavfallspåsen är matsvinn, det vill säga mat som hade kunnat ätas om den hade tagits om hand. Tyresö kommun har som mål att halvera matsvinnet till år 2030.

Läs mer om matavfall och matsvinn

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 3 juni 2022