10 maj 2022

Vi återvinner dina böcker!

Nu gör Tyresö kommun ytterligare en insats för miljön! Trasiga böcker som du tidigare sorterat som brännbart kan du nu lämna till återvinning på kretsloppscentralen.

Symbol för böcker

För att öka återvinningen och ta tillvara på våra resurser placeras två containrar (nr 26) för återvinning av böcker på kretsloppscentralen. Det går att lämna böcker både pocketböcker och inbundna böcker. Eftersom det finns en ökad efterfrågan på papper av kvalitet har vi hittat en mottagare som ser till att både papperet i boken och omslag kan återvinnas. Böcker inbundna i läder samt pärmar kan du inte lämna i bokåtervinningen.

Ännu bättre är förstås om hela böcker i första hand kan återanvändas. Pingstkyrkans second hand tar hand om böcker för återbruk i deras butik.

Se översiktskarta över kretsloppscentralen

Läs mer om kretsloppscentralen

Tillsammans gör vi skillnad för miljön!

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 maj 2022