05 april 2022

Försenad avfallshämtning

Just nu är det förseningar i mat- och restavfallshämtningen på Brevikshalvön och Tyresö strand.

Hämtning kommer att ske så snart som möjligt under helgen. Låt ditt kärl stå framme tills dess att det blivit tömt.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 april 2022