31 mars 2022

Snart dags för trädgårdsavfallshämtning

Det är snart dags för årets första trädgårdsavfallshämtning. I år byter vi hämtdag till tisdagar. Har ni ännu inget abonnemang kan ni skaffa ett inför säsongen.

Trädgård

Fastighetsägare som redan har kärl

För er som abonnerar på ett 370-literskärl för trädgårdsavfall kommer er gata att trafikeras varannan tisdag från vecka 15 till och med 46. Det enda ni behöver göra är att ställa fram kärlet när ni vill få det tömt. Vid tömning ställer ni kärlet vid fastighetsgräns/farbar väg senast klockan 06.00 med handtaget utåt.

Ny tömningsdag tisdagar 2022

  • De kunder som har tömning tisdagar ojämna veckor får tömt från vecka 15 till och med 45.
  • De kunder som har tömning tisdagar jämna veckor får tömt från vecka 16 till och med 46.

Inför din första tömning kommer du få en påminnelse via SMS.

Ni som ännu inte har ett abonnenang

Om du som fastighetsägare önskar beställa ett abonnemang för trädgårdsavfall kan du göra en anmälan. Efter anmälan får du ett 370-literskärl levererat hem. Ni betalar för en hel säsong (april - november) och ställer bara ut ert kärl på er hämtdag när ni vill få det tömt.

Läs mer om trädgårdsavfall och beställ trädgårdsavfallsabonnemang

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 mars 2022