30 mars 2022

Klimatplan visar väg mot klimatneutralt Tyresö

Ta en titt på kommunens digitala klimatplan och låt oss veta vad du tycker om vår väg framåt. Den 22 april är du välkommen på seminarium och dialog.

Mot ett klimatneutralt Tyresö

Delmål mot klimatneutralitet

Tyresö ska bli en klimatneutral kommun. För att nå dit behöver vi förändra hur vi reser, bygger, värmer våra hus, vilka maskiner vi använder och hur vi hanterar vårt avfall. Vi har två viktiga delmål:

  1. nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser från Tyresö 2030
  2. kommunkoncernens fordon och transporter är fossilfria 2025.

Transport viktigast att förändra

Klimatmålen kräver förändring och omställning på flera olika plan. Transporter står för 76 procent av utsläppen och är därför det viktigaste området för att minska de territoriella utsläppen från Tyresö. Men vi ser att vi måste göra omställningar inom fem områden:

  • transporter
  • byggnader
  • energi
  • arbetsmaskiner
  • avfall

Digital klimatplan visar hur visar vad vi ska göra

I vår digitala klimatplan, som sträcker sig fram till 2030, redovisar vi vilka olika åtgärder vi kommer att genomföra för att nå våra klimatmål. Planen uppdateras kontinuerligt med nya och uppdaterade åtgärder och data om hur utsläppsutvecklingen går. 

Klimatplanen är för alla medarbetare, medborgare och företag att ta del av eftersom klimatmålens uppfyllelse kräver att alla arbetar tillsammans.

Berätta vad du tycker!

Vad tycker du om Tyresös klimatmål? Vad tror du om vår väg dit? Låt oss gärna veta vad du tycker genom att fylla i den korta enkäten nedan, när du har tagit dig en titt i kommunens digitala klimatplan.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 14 juni 2022