23 november 2021

Underlätta för avfallshämtarna i vinter

Nu har det blivit vinter och minusgrader som kan orsaka problem vid avfallshämtningen. Detta innebär att det kan ta längre tid än vanligt innan du får ditt avfall hämtat, vi ber därför om överseende. Som småhusägare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och verksamheter kan ni hjälpa till med några konkreta saker för att underlätta för våra avfallshämtare.

Ett litet barn kastar lyckligt snö upp i luften en solig vinterdag.

Småhusägare

 • Ta bort snö från locket inför tömning.
 • Ställ kärlet så att det är åtkomligt för avfallsbilen. Inte ute på gatan så att det står i vägen för snöröjning och postdistribution eller mitt på trottoaren så att det är i vägen för dem som använder trottoaren.
 • Om påsarna har frusit fast i kärlet är det fastighetsägarens ansvar att ta loss dem. Se därför till att lossa påsarna före tömning genom att till exempel stöta ett kvastskaft mot dem eller skaka på kärlet.
 • För att undvika att matavfallet fryser fast är det viktigt att ställa fram kärlet för tömning ofta även om det ligger få matavfallspåsar i. Tänk även på att låta matresterna rinna av innan de läggs i påsen och vik ihop påsen ordentligt innan du lägger den i kärlet. Om påsen är fuktig kan du lägga den ute i någon timme så den hinner frysa innan du lägger den i kärlet.
 • Har du slamtömning, är det viktigt att det är skottat och sandat där slambilen stannar och fram till din anläggning. Anläggningen ska också vara väl uppmärkt så att chauffören hittar fram.
 • Låt avfallskärlet stå kvar till det har tömts.

Hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och verksamheter

 • Skotta och halkbekämpa hämtvägen inför tömning så att kärlen kan rullas till avfallsbilen.
 • Se till att dörrar till avfallsutrymmen går att öppna.
 • Ta bort snön på locket på kärl som står utomhus.
 • Om påsarna har frusit fast i kärlet är det fastighetsägarens/verksamhetens ansvar att ta loss dem. Se därför till att lossa påsarna före tömning genom att till exempel stöta ett kvastskaft mot dem eller skaka på kärlet.
 • För att undvika att matavfallet fryser fast: låt matavfallet rinna av innan det läggs i påsen och vik ihop matavfallspåsar ordentligt innan de läggs i kärlet.
 • Om matavfall i storsäck fryser fast, eller för att förebygga att det gör det, kan kärlet exempelvis rullas in i rumstemperatur innan tömning så att matavfallet kan tina. Tänk på att kärlet behöver stå på plats från 06.00 på tömningsdagen.

Läs mer om snöröjning och sandupptagning

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 november 2021
Upp