14 oktober 2021

Lämna in din trasiga elektronik

Har du trasig elektronik hemma? I Sverige samlade vi in 15 kg elavfall per person år 2020. Elektronik som samlas in återvinns så att resurser kan tas tillvara och farligt avfall inte sprids i naturen. Lämna in din trasiga elektronik till återvinning för vår miljö.

Elavfall

Elavfall är ett globalt problem

Problemet med elavfall uppmärksammas i hela världen under internationella dagen för elavfall 14:e oktober. Om vi inte återanvänder och återvinner våra elprylar behöver vi bryta mer material ur jordskorpan. Brytningen påverkar landskapsbilden och kräver användning av både energi och kemikalier, vilket i sin tur ger utsläpp av farliga ämnen till luft, mark och vatten. För att exempelvis producera en enda mobiltelefon genereras i snitt 86 kilo avfall.

Laga, låna och återanvända

Fungerar dina elprylar så tänk på att i första hand lämna in dem till återbruk, byta eller sälja vidare. Flera butiker och mobiloperatörer samlar exempelvis in gamla mobiltelefoner för att öka återanvändningen. Tänk även på att det kanske går att lämna in dina produkter för reparation.

Viktigt att sortera rätt

Tyresöbor är generellt sett bra på att lämna in elavfall till återvinning, men tyvärr hittar vi allt för ofta elavfall och lampor bland rest- och grovavfallet, berättar My Blomgren, avfallshandläggare i Tyresö kommun. Om elavfallet sorteras fel riskerar farligt avfall att spridas och det kan även innebära en brandfara vid avfallshämtningen.

Om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa i soppåsen varje år skulle det innebära att 25 kg kvicksilver sprids i miljön. Det kan jämföras med att en tesked kvicksilver räcker för att förgifta en medelstor sjö.

Här kan du lämna din trasiga elektronik

Elavfall och lampor kan du lämna till kretsloppscentralen, Mobila miljöstationen eller till insamlingsskåpet Samlaren som finns på Willys och Stora Coop i centrum. Du kan även beställa hämtning av elavfall via kommunens e-tjänster.

Läs mer om elavfall här

Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 december 2023