30 september 2021

Sortera ditt avfall rätt

Att alla sorterar sitt avfall rätt är viktigt för en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Därför får du betala en avgift om du sorterar fel. Vi sorterar avfall för att kunna ta tillvara på avfallet som en resurs i till exempel tillverkningen av nya produkter. 

Kvinna och tjej slänger brädor i avfallscontainer på Petterboda kretsloppscentral.

Men för att avfallet ska kunna bli nya resurser måste det vara rätt sorterat. Glas får till exempel inte hamna i matavfallet, elprodukter får inte hamna i restavfallet. Därför har en felsorteringsavgift införts för abonnenter av avfallstömning.

Symbol för Sorteringsguiden

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall?

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden

 

Felsorteringsavgift

Som abonnent får du betala en avgift för felsorterat rest-, grov-, el- och trädgårdsavfall, samt för krantömmande behållare för matavfall. Detta gäller sedan 1 januari 2021. Sedan tidigare finns felsorteringsavgift för felsorterat matavfall i kärl.

Återvinn eller återbruka material

Du kan göra mycket för miljön genom att återvinna eller återbruka. Förpackningar och tidningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Plastförpackningar kan bli allt från sopsäckar och bullerplank till diskborstar och blomkrukor.

Ingen metall är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning: cyklar, spik, värmeljushållare och gem - allt kan återvinnas! Lämna ditt farliga och skrymmande avfall på kretsloppscentralen och dina förpackningar på återvinningsstationerna så gör du en bra insats.

När du ger något till second hand gör du något stort! Att återanvända saker är en viktig miljöinsats eftersom produktion av nya varor kräver resurser som vatten, energi och metaller.

Läs mer om förpackningar och tidningar

För er med gemensam avfallslösning – informera mera

Det är viktig att hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och verksamheter informerar sina boenden/personal om hur de ska sortera rätt.
Se till att det finns informationsskyltar i avfallsrummen, skicka informationsbrev och prata om detta på möten.

Läs mer om avfall

Tack för att du hjälper till och bidrar till en bättre miljö!

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 december 2023