16 september 2021

Tyresö styr mot hållbara transporter

Res hållbart, håll dig frisk! Det är parollen för Europeiska mobilitetsveckan som äger rum 16–22 september. Att främja transporter som minskar miljö- och klimatpåverkan samt stärker hälsan är också fokus i kommunens trafikstrategi.

Mamma cyklar ellådcykel med sin dotter.

För att trafiken i kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt, har vi en trafikstrategi. Den har fått namn efter visionen som den beskriver "Tyresö styr mot hållbara transporter". Kort sagt: Vi planerar för gång, cykel och kollektivtrafik framför bilen.

Vi har också en ny cykelplan, en mobilitets- och parkeringsplan samt en trafiksäkerhetsplan som beskriver det här närmare.

Läs mer om trafikstrategin och trafikplanerna

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 17 september 2021