06 september 2021

Beställ handlingar från bygglovsarkivet via e-tjänst

Behöver du gamla ritningar på en fastighet? Eller har du fått ett brev som informerar om att dina grannar fått bygglov och du vill läsa beslutet? Då kan du enkelt beställa detta via vår e-tjänst.

Handlingar du kan beställa

Ska du bygga om eller bygga nytt kan gamla bygglovsritningar vara till stor hjälp. De vanligaste handlingarna som skickas in till oss i en ansökan är:

  • situationsplan som visar byggnadens placering (kan även benämnas tomtkarta eller nybyggnadskarta)
  • plan-, fasad- och sektionsritningar

I vissa fall kan det även finnas inskickade konstruktionsritningar och tekniska beskrivningar. För de allra äldsta byggnaderna kan det vara svårt att få fram dokumentation. Om vi inte kan hitta det du söker hör vi självklart av oss. Ju mer specifik du är i din beställning, desto större möjlighet har vi att hitta det du söker.

Om du har fått ett brev som informerar om att någon av dina grannar fått bygglov (meddelande om kungörelse) och vill ta del av beslutet, så kan du beställa beslutet i e-tjänsten.

Man renoverar hus.

Kontrollmät innan

De ritningar som finns hos oss är handlingar i bygglovsansökningar och anmälningar (tex Attefallsärenden) och dessa behöver inte överensstämma med hur det ser ut idag. Därför är det viktigt att du alltid kontrollmäter inför egna byggprojekt.

Skickas via e-post

Handlingarna skickas så snart som möjligt till dig via e-post. Många av Tyresö kommuns bygglovshandlingar finns i digital form, men vissa handlingar finns enbart i vårt fysiska arkiv. De handlingar som inte finns digitalt kommer ta lite längre tid att ta fram.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 september 2021